Διορθωμένος αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για απόσπαση στο ΠΓΠΜ

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει διορθωμένο τον αξιολογικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ03 που υπέβαλαν αίτηση για απόσπαση στο ΠΓΠΜ για να καλύψουν λειτουργικά κενά. Υπενθυμίζεται πως ενστάσεις επί του πίνακα μοριοδότησης μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00 μέσω της πλατφόρμας υποβολής της αρχικής αίτησης.

Διορθωμένος πίνακας δεκτών αιτήσεων υποψηφίων για απόσπαση στο ΠΓΠΜ κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει διορθωμένο τον πίνακα δεκτών αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ03 για απόσπαση στο ΠΓΠΜ κατά το σχολικό έτος 2022-2023 για την κάλυψη λειτουργικών κενών.

Αποτελέσματα κλήρωσης για θέση κοριτσιού Α΄ προς Β΄ Γυμνασίου

Το ΕΠΕΣ του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κλήρωσης για μία (1) θέση κοριτσιού για τη Β΄ Γυμνασίου σχολικού έτους 2022-2023 (αύξων αριθμός αίτησης και αρχικά υποψηφίου ως εξής: Όνομα-Επώνυμο-Όνομα πατέρα-Όνομα Μητέρας) που διενεργήθηκε σήμερα Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 στο σχολείο μας παρουσία τριμελούς επιτροπής του ΕΠΕΣ, γονέων/κηδεμόνων και μαθητών/τριών. Οι επιλαχούσες μαθήτριες θα κληθούν να καταλάβουν την κενωθείσα θέση με τη σειρά που ανακοινώνεται εφόσον η κληρωθείσα μαθήτρια δεν συναινέσει στη μετεγγραφή της στο σχολείο μας.

Κινηματογράφος και εκπαίδευση

Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας επιμόρφωση με θέμα «Κινηματογράφος και εκπαίδευση» από τους κ.κ. Ειρήνη Δελιδάκη και Δ. Παπαδόπουλο. Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μας μονάδας επιμορφώθηκαν σε θέματα που αφορούν τη σχέση της τέχνης του κινηματογράφου με την εκπαίδευση. Στο πρώτο μέρος της επιμόρφωσης έγινε παρουσίαση των τρόπων αξιοποίησης του κινηματογράφου στην εκπαιδευτική διαδικασία από τον κ. Παπαδόπουλο, ενώ ακολούθησε βιωματικό εργαστήριο με θέμα την εφαρμογή διδακτικών τεχνικών που συνδέουν την τέχνη του Κινηματογράφου με την Εκπαίδευση μέσω της μεθοδολογίας της Αισθητικής Εμπειρίας.

Ευχαριστούμε τους κ.κ. Δελιδάκη και Παπαδόπουλο για την εμπεριστατωμένη παρουσίαση στις πρώτες.

Η Διευθύντρια

Δρ Ελένη Μούζουρα
Φιλόλογος – Ψυχολόγος

Ενδοσχολική επιμόρφωση στις πρώτες βοήθειες

Την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας επιμόρφωση στις πρώτες βοήθειες στο πλαίσιο ενδοσχολικής επιμόρφωσης από τον εκπαιδευτή διασώστη κ. Πέτρο Μενεξέ. Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μας μονάδας επιμορφώθηκαν στη χρήση απινιδωτή και στη μέθοδο ΚΑΡΠΑ. Η επιμόρφωση στην ΚΑΡΠΑ κρίθηκε απαραίτητη για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών εντός σχολικής μονάδας, ενώ η επιμόρφωση στη χρήση απινιδωτή έγινε με αφορμή την ύπαρξη συσκευής απινιδωτή στον χώρο του σχολείου μας.

Ευχαριστούμε τον κ. Μενεξέ για την εμπεριστατωμένη παρουσίαση στις πρώτες βοήθειες.

Η Διευθύντρια

Δρ Ελένη Μούζουρα
Φιλόλογος – Ψυχολόγος

Υποψήφιες για θέση κοριτσιού Α΄ προς Β΄ Γυμνασίου

Το ΕΠΕΣ του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει τις υποψηφιότητες (αύξων αριθμός αίτησης και αρχικά υποψηφίου ως εξής: Όνομα-Επώνυμο-Όνομα πατέρα-Όνομα Μητέρας) για μία (1) θέση κοριτσιού με κλήρωση για τη Β΄ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2022-2023 (μαθήτριες που ολοκληρώνουν φέτος τη φοίτησή τους στην Α΄ Γυμνασίου και θα φοιτήσουν στη Β΄ Γυμνασίου το επόμενο σχολικό έτος). Εάν έχετε λάβει μήνυμα επιβεβαίωσης κατά την υποβολή της αίτησης και δεν βλέπετε τον αύξοντα αριθμό σας με τα ορθά αρχικά, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το σχολείο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προωθώντας το μήνυμα επιβεβαίωσης που έχετε λάβει.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο σχολείο μας και μπορούν να την παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες.

Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μαθητών της Γ΄ Τάξης του ΠΓΠΜ που αποφοιτούν το 2022

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας ενημερώνει τους γονείς–κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοίτησαν στην Γ΄ Γυμνασίου του σχολείου μας το σχολικό έτος 2021-2022, ότι αρχίζει από αύριο Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 και θα διαρκέσει έως και τις 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59 η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής στην Α΄ Λυκείου. Η διαδικασία θα γίνει με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr.

Ο γονέας–κηδεμόνας, που δήλωσε ότι θα υποβάλει την αίτηση και είναι γραμμένος στο αντίστοιχο πεδίο του πληροφοριακού συστήματος my school, θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εφόσον επιθυμείτε το παιδί σας να συνεχίσει να φοιτά στο Πειραματικό Λύκειο, θα δηλώσετε εγγραφή σε ίδιου τύπου σχολείο. Εάν το παιδί σας επιθυμείτε να εγγραφεί σε ΕΠΑΛ ή σε άλλο Λύκειο μη Πειραματικό θα δηλώσετε ΕΠΑΛ ή ΓΕΛ αντίστοιχα.

Μπορείτε να αναζητήσετε τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/τριας που ζητείται σε πρόσφατο έλεγχο προόδου που σας έχει αποσταλεί από το σχολείο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής εγγραφής. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο.

Η Διευθύντρια

Δρ. Ελένη Μούζουρα
Φιλόλογος-Ψυχολόγος

Επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2022

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει πως οι επαναληπτικές, προφορικές και γραπτές, εξετάσεις Σεπτεμβρίου σχολικού έτους 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  • Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 08:30 π.μ.: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γ΄ Γυμνασίου
  • Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 09:30 π.μ. : Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Β΄ Γυμνασίου
  • Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 08:30 π.μ.: Ιστορία Β΄ Γυμνασίου

Προκήρυξη θέσης κοριτσιού Α΄ προς Β΄ Γυμνασίου

Το ΕΠΕΣ του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσει μία (1) θέση κοριτσιού με κλήρωση για τη Β΄ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2022-2023 (μαθήτριες που ολοκληρώνουν φέτος τη φοίτησή τους στην Α΄ Γυμνασίου και θα φοιτήσουν στη Β΄ Γυμνασίου το επόμενο σχολικό έτος). Οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι έως την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 08:00 π.μ. Η κλήρωση για την πλήρωση της θέσης αυτής θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο σχολείο μας.

6η συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ στη Σόφια

Από 11 έως 17 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε η τελευταία προγραμματισμένη συνάντηση στη Σόφια της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ΚΑ2 (2019-1-DE03-KA229-059523_5) με τίτλο “Bildungssysteme in Europa, vomKindergartenbiszumBerufsleben” - «Τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη, από το νηπιαγωγείο έως την επαγγελματική ζωή των νέων», με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών από τις χώρες-εταίρους.

Στόχος της συνάντησης αποτέλεσε η παρουσίαση εργασιών και η ανταλλαγή καλών πρακτικών βάσει της θεματολογίας του προγράμματος· αντικείμενο παρουσίασης ήταν η επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία των νέων μετά τη φοίτηση σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ή σε Επαγγελματικές Σχολές των συνεργαζόμενων χωρών.

Ενημέρωση για δημοσιεύσεις

Ακολουθήστε τις οδηγίες εδώ για να λαμβάνετε άμεσα ενημέρωση όποτε αναρτούμε κάποια νέα δημοσίευση.