Τελικός πίνακας επιλαχόντων/ουσών μαθητών/ριών για την Α΄ Γυμνασίου σχολικού έτους 2024-2025

Το Επ.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει τον τελικό πίνακα με τους κωδικούς των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών για την Α΄ Γυμνασίου σχολικού έτους 2024-2025. Σημειώνεται ότι η ισχύς του πίνακα επιλαχόντων παύει την 20ή Ιανουαρίου 2025.

Τελικός πίνακας εισακτέων μαθητών/ριών για την Α΄ Γυμνασίου σχολικού έτους 2024-2025

Το Επ.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει τον τελικό πίνακα με τους κωδικούς των εισακτέων μαθητών/τριών που εγγράφονται στην Α΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2024-2025 έπειτα από την κλήρωση που διενεργήθηκε την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 και όπως ενημερώθηκε μετά από την κλήση επιλαχόντων μαθητών/τριών λόγω αποχωρήσεων/εγγραφών σε άλλα σχολεία.

Ανάκληση εγγραφής εισακτέων για το σχολικό έτος 2024-2025

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών που εισάγονται στην Α´ Τάξη το σχολικό έτος 2024-2025 έπειτα από την κλήρωση που έγινε την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 για τα ακόλουθα:

Featured

Πίνακας εισακτέων και επιλαχόντων μαθητών/τριών της Α´ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2024-2025

Το Επ.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει σε συνημμένο αρχείο τον πίνακα εισακτών και επιλαχόντων μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2024-2025 μετά τη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση που διεξήχθη την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

Αποτελέσματα ηλεκτρονικής κλήρωσης για την εισαγωγή μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2024-2025

Το Επ.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει με αύξουσα σειρά με βάση τον Αριθμό Προτεραιότητας για τα Πειραματικά Σχολεία (Α.Π.ΠΕΙ.Σ.) πίνακα με τον εξαψήφιο αριθμό των μαθητών/τριών που δήλωσαν συμμετοχή στη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στο σχολείο μας για το σχολικό έτος 2024-2025 που διεξήχθη την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.