Ανάκληση εγγραφής εισακτέων για το σχολικό έτος 2024-2025

Ανάκληση εγγραφής εισακτέων για το σχολικό έτος 2024-2025

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών που εισάγονται στην Α´ Τάξη το σχολικό έτος 2024-2025 έπειτα από την κλήρωση που έγινε την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 για τα ακόλουθα:

  • Εφόσον ΔΕΝ επιθυμείτε το παιδί σας να εγγραφεί στο σχολείο μας, παρακαλούμε και τους δύο κηδεμόνες να εκδώσετε ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr και να μας την αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών δηλώνοντας τα ακόλουθα:

    1. Έχω την κηδεμονία και την επιμέλεια του/της ........ (γράφετε το όνομα του/της μαθητή/τριας)

    2. Δεν επιθυμώ την εγγραφή του/της στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

  • Εφόσον επιθυμείτε το παιδί σας να εγγραφεί στο σχολείο μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Δημοτικό Σχολείο στο οποίο φοιτά το παιδί σας και να ενημερώσετε τη Διεύθυνση του σχολείου πως θα πρέπει να αποστείλουν στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το Απολυτήριο Δημοτικού και τη σχετική δήλωση που θα υποβάλετε για τη Β´ Ξένη Γλώσσα.