Τελικός πίνακας εισακτέων μαθητών/ριών για την Α΄ Γυμνασίου σχολικού έτους 2024-2025

Τελικός πίνακας εισακτέων μαθητών/ριών για την Α΄ Γυμνασίου σχολικού έτους 2024-2025

Το Επ.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει τον τελικό πίνακα με τους κωδικούς των εισακτέων μαθητών/τριών που εγγράφονται στην Α΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2024-2025 έπειτα από την κλήρωση που διενεργήθηκε την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 και όπως ενημερώθηκε μετά από την κλήση επιλαχόντων μαθητών/τριών λόγω αποχωρήσεων/εγγραφών σε άλλα σχολεία.

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

1.	179643
2.	605147
3.	639524
4.	673089
5.	269753
6.	463702
7.	359021
8.	275194
9.	195428
10.	917284
11.	231058
12.	284653
13.	591603
14.	576320
15.	023849
16.	167298
17.	359287
18.	584207
19.	231504
20.	617954
21.	267105
22.	694270
23.	724509
24.	913086
25.	536824

 

ΕΙΣΑΚΤΕΕΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

1.	529067
2.	936258
3.	508319
4.	305296
5.	162758
6.	269137
7.	871253
8.	603974
9.	645279
10.	468905
11.	127063
12.	682135
13.	687124
14.	243801
15.	032649
16.	082134
17.	457862
18.	649305
19.	097653
20.	924150
21.	941650
22.	423059
23.	284091
24.	856139
25.	691308
26.	195024
27.	132905