Κινητικότητα εκπαιδευτικών και STEAM

Το σχολείο μας ήταν κατά το σχολικό έτος 2022-23 δικαιούχος προγράμματος ERASMUS KA1 με τίτλο «Κινητικότητα Εκπαιδευτικών με συμμετοχή σε Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και τεχνικών στην Εκπαίδευση». Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος ομάδα καθηγητών των φυσικών επιστημών παρακολούθησε σεμινάριο στο Πόρτο με θέμα «Promoting STEAM education through training teachers» από τις 20 έως τις 24 Μαρτίου 2023.

Το σεμινάριο περιλάμβανε εκπαίδευση σε δραστηριότητες και εφαρμογές που αφορούσαν το STEAM.

Πρόσκληση σε Ημερίδα Διάχυσης Σχεδίου Erasmus+ KA1

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σάς προσκαλούν σε Ημερίδα Διάχυσης Σχεδίου Erasmus+ KA1 με τίτλο «Κινητικότητα εκπαιδευτικών με συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη νέων ικανοτάτων και τεχνικών στην εκπαίδευση» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023, και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Πληροφορικής της σχολικής μας μονάδας.

Πρόγραμμα κατάρτισης Erasmus+ KA1 στη Βαρκελώνη

Από τη Δευτέρα 6 έως την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2023, η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας κ. Μαρία Μαχαιρίδου συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με τίτλο «Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development», που διοργανώθηκε στη Βαρκελώνη της Ισπανίας από τον φορέα EUROPASS Academy of Creativity, S.L. Η κ. Μαρία Μαχαιρίδου συμμετείχε στις δράσεις του εν λόγω προγράμματος κατάρτισης τόσο στην τάξη όσο και σε εξωτερικές περιοχές της Βαρκελώνης. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα συμμετείχαν συνολικά οκτώ εκπαιδευτικοί από πέντε διαφορετικές χώρες: την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία, την Εσθονία και τη Γερμανία.

Erasmus+ KA1 στη Βαρκελώνη

Το πενθήμερο Δευτέρα έως Παρασκευή 21-25 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή ομάδας του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με τίτλο «Learning Through Arts & Museums» που διοργανώθηκε από τον φορέα Euromentor. Οι κ. Μαρία Χατζηγιώση, Ευρυδίκη Παπαγιάννη και Βασιλική Λαλακίδου συμμετείχαν σε όλες τις δράσεις του προγράμματος που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην τάξη όσο και στα μουσεία της Βαρκελώνης.

Συγκεκριμένα, η πρώτη μέρα του προγράμματος Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 έλαβε χώρα στην τάξη αρχικά με την παρουσίαση του προγράμματος και δραστηριότητες αλληλογνωριμίας με την υπόλοιπη ομάδα και παρουσίαση των σχολείων. Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώθηκε παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα της χρήσης της τέχνης και των μουσείων ως μαθησιακών εργαλείων.

6η συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ στη Σόφια

Από 11 έως 17 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε η τελευταία προγραμματισμένη συνάντηση στη Σόφια της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ΚΑ2 (2019-1-DE03-KA229-059523_5) με τίτλο “Bildungssysteme in Europa, vomKindergartenbiszumBerufsleben” - «Τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη, από το νηπιαγωγείο έως την επαγγελματική ζωή των νέων», με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών από τις χώρες-εταίρους.

Στόχος της συνάντησης αποτέλεσε η παρουσίαση εργασιών και η ανταλλαγή καλών πρακτικών βάσει της θεματολογίας του προγράμματος· αντικείμενο παρουσίασης ήταν η επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία των νέων μετά τη φοίτηση σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ή σε Επαγγελματικές Σχολές των συνεργαζόμενων χωρών.

Υποκατηγορίες