Διεξαγωγή έρευνας για τη διατροφή

Κατά το δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους 2023-2024 στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α’ Γυμνασίου πραγματοποιήθηκε στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπό την καθοδήγηση της υπεύθυνης καθηγήτριας Θεοδωρίδου Ελπίδας έρευνα σχετική με τις διατροφικές συνήθειες των νέων. Ειδικότερα, 52 μαθητές, στο πλαίσιο της 4ης ενότητας «ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ», κλήθηκαν να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις τις οποίες διατύπωσαν οι μαθητές του τμήματος Α1 με βάση  την ανάλυση του θέματος και τη συζήτηση που είχε προηγηθεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Στη συνέχεια μοίρασαν τα ερωτηματολόγια και επεξεργάστηκαν σε ομάδες τα αποτελέσματα. Η μαθήτρια του Α1 Καρκαλιάνη Χριστίνα βοήθησε στην εικονική αποτύπωσή τους με τη μορφή ραβδογραμμάτων και «πίτας».