Υποτροφίες Α' Γυμνασίου

Χορήγηση υποτροφιών του Βαρβάκειου Ιδρύματος σε οικονομικά αδύνατους μαθητές της Α' Γυμνασίου και Α' Λυκείου, κατόπιν εξετάσεων. Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 21/1/2016. Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο.