Ετήσιος συλλογικός προγραμματισμός σχολικής μονάδας 2023-2024

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 της ΥΑ 108906/ΓΔ4/07-09-2021 (ΦΕΚ 4189Β´/10-9-2021) το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας δημοσιεύει τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 2023-2024 σε συνημμένο αρχείο.

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης σχολικού έτους 2022-2023

Σε εφαρμογή του άρθρου 5 της ΥΑ 108906/ΓΔ4/07-09-2021 (ΦΕΚ 4189Β´/10-9-2021) το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας δημοσιεύει συνοπτική έκδοση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης σχολικού έτους 2022-2023 σε συνημμένο αρχείο.

Δειγματικές διδασκαλίες θετικών επιστημών

Στο πλαίσιο του θεσμού του συντονιστή Τάξεων/Γνωστικών Πεδίων η κ. Βασιλική Λαλακίδου (ΠΕ03-ΤΕ16), σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ Φ12/102913/ΓΔ4/2022, οργάνωσε την υλοποίηση τριών δειγματικών διδασκαλιών σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της ομάδας Θετικών Επιστημών και τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης του Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Ελευθερίας Ζάγκα (ΠΕ02).

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης σχολικού έτους 2020-2021

Σε εφαρμογή του άρθρου 5 της ΥΑ 108906/ΓΔ4/7-9-2021 (ΦΕΚ 4189/10-9-2021) το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας δημοσιεύει συνοπτική έκδοση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης σε συνημμένο αρχείο.

Έκθεση λειτουργίας σχολείου, 2013-2014 [Δράσεις του σχολείου]

Κατά το σχολικό έτος 2013-14 στο σχολείο μας υποβλήθηκαν με ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων (Αρ.Πρ. 22/27.11.2013) και σύμφωνη γνώμη του ΕπΕΣ, τα εξής Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων: 1 Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, 1 Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας, 1 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 6 Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων. Συνολικά: 9 Σχολικά Προγράμματα.