Ετήσιος συλλογικός προγραμματισμός σχολικής μονάδας 2023-2024

Ετήσιος συλλογικός προγραμματισμός σχολικής μονάδας 2023-2024

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 της ΥΑ 108906/ΓΔ4/07-09-2021 (ΦΕΚ 4189Β´/10-9-2021) το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας δημοσιεύει τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 2023-2024 σε συνημμένο αρχείο.