Υλοποίηση δειγματικών διδασκαλιών 2023-2024

Υλοποίηση δειγματικών διδασκαλιών 2023-2024

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δειγματικές διδασκαλίες στο πλαίσιο δράσεων ενδοσχολικής επιμόρφωσης:

  • 13 Νοεμβρίου 2024 - 1η Δειγματική Θεωρητικών Επιστημών – Εφαρμογή μεταγνωστικής επεξεργασίας των λαθών προφορικότητας στον γραπτό λόγο των μαθητών, Τάξη:  Γ΄- Τμήμα Γ2 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζαρκογιάννη Ευανθία Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Θεοδωρίδου Ελπίδα, Ξανθοπούλου Δέσποινα, Παπαδόπουλος Μιχάλης. 
  • 23 Ιανουαρίου 2024 - 1η Δειγματική Διδασκαλία, μάθημα Χημείας, εκπαιδευτικός κ. Γεωργολιός Ν.(ΠΕ04) , 5η ώρα ωρολόγιου προγράμματος. Παρόντες εκπαιδευτικοί οι Γιαγκούλης Ν., Μπλέκας Μιχ.(ΠΕ04), Παπαθωμά Καλ.(ΠΕ84). 
  • 24 Φεβρουαρίου 2024 - Υλοποιήθηκε η 2η Δειγματική, μάθημα Φυσικής, εκπαιδευτικός κ. Μπλέκας Μιχάλης ΠΕ04 τη 2η ώρα . Παρόντες σύμβουλος ΠΕ04 κ. Σταμπολίδης, η κα. Παπαθωμά Κ.(ΠΕ84) και ο κ.Γιαγκούλης(ΠΕ86). 
  • 19 Φεβρουαρίου 2024: 2η Δειγματική Θεωρητικών Επιστημών – Διδακτική αξιοποίηση της χρήσης Padlet στο πλαίσιο ανάλυσης της πολυτροπικότητας, Τάξη:  Γ΄- Τμήμα Γ1, Υπεύθυνες καθηγήτριες: Χατζηγιώση Μαρία - Ζαρκογιάννη Ευανθία, Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Μαυρογεωργιάδης Ευθύμης, Παπαγιάννη Ευριδίκη, Θεοδωρίδου Ελπίδα, Ξανθοπούλου Δέσποινα, Παπαδόπουλος Μιχάλης, Παναγιώτης Παναγιωτίδης,Τσιλίκη Ζωή 
  • 14 Μαρτίου 2024: Η 3η δειγματική διδασκαλία Θετικών Επιστημών στο μάθημα της Πληροφορικής με καθηγητή τον κ. Γιαγκούλη Νικόλαο ΠΕ86 την 6η ώρα του προγράμματος . Παρόντες οι εκπαιδευτικοί ο κ.Μπλέκας Μιχ(ΠΕ04), η κα. Βασιλειάδου Ευαγγελία (ΠΕ03) και ο κ. Γεωργολιός (ΠΕ04-Υποδιευθυντής). 
  • 20 Μαΐου 2024: Πραγματοποιήθηκε η 4η δειγματική Διδασκαλία Θετικών Επιστημών στο μάθημα Γεωγραφίας με καθηγητή τον κ. Γεωργολιό Ν. ΠΕ04 τη 2η ώρα του ωρολόγιου προγράμματος. Παρόντες οι εκπαιδευτικοί ο κ.Μπλέκας Μιχ(ΠΕ04), η κα. Βασιλειάδου Ευαγγελία (ΠΕ03), κ. Γιαγκούλης Ν.(ΠΕ86), κα Παπαθωμά Καλ.(ΠΕ84). 
  • 15 Μαΐου 2024: 3η Δειγματική Θεωρητικών Επιστημών – Εφαρμογή της μεθόδου Clill στα αντικείμενα των ανθρωπιστικών σπουδών, Τάξη:  Β΄- Τμήμα Β1 ,Υπεύθυνοι καθηγητές: Μαυρογεωργιάδης Ευθύμης- Ζαρκογιάννη Ευανθία, Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Παπαγιάννη Ευρυδίκη, Θεοδωρίδου Ελπίδα, Ξανθοπούλου Δέσποινα, Παπαδόπουλος Μιχάλης, Παναγιώτης Παναγιωτίδης,Τσιλίκη Ζωή, Χατζηγιώση Μαρία.