Αγιασμός για το σχολικό έτος 2023-2024

Ο αγιασμός για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 09:30 το πρωί στον χώρο του Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας του αγιασμού θα ακολουθήσει ενημερωτική συνάντηση για τους γονείς/κηδεμόνες της Α´ Τάξης ενώ θα δοθούν τα σχολικά βιβλία σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου. Για τον λόγο αυτόν, παρακαλούνται οι μαθητές/ριες όλων των τάξεων να έλθουν στον αγιασμό με τις σχολικές τους τσάντες.

Προσωρινός Πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν απόσπαση στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχοντας ελέγξει τις αιτήσεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν απόσπαση για ένα (01) έτος με βάση την υπ. αριθμ. 16135/10-8-2023, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Π.Ε.Π.Π.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τον συνημμένο αξιολογικό πίνακα.

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν απόσπαση στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχοντας ελέγξει τις αιτήσεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν απόσπαση για ένα (01) έτος με βάση την υπ. αριθμ. 16135/10-8-2023, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Π.Ε.Π.Π.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τους συνημμένους πίνακες ΔΕΚΤΩΝ και ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ υποψηφίων.

Επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2023

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει πως οι επαναληπτικές, προφορικές και γραπτές, εξετάσεις Σεπτεμβρίου σχολικού έτους 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  • Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 08:30 π.μ.: Μαθηματικά Γ´ Γυμνασίου

  • Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 08:30 π.μ.: Αρχαία Ελληνικά από Μετάφραση και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ´ Γυμνασίου

Λειτουργία σχολείου κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών 2023

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει πως από την 1 Ιουλίου 2023 μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2023 το γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου θα είναι ανοιχτό κάθε Πέμπτη από τις 08:15 μέχρι τις 14:00.