Αποτελέσματα κλήρωσης για θέση κοριτσιού Β΄ Γυμνασίου

Αποτελέσματα κλήρωσης για θέση κοριτσιού Β΄ Γυμνασίου

Το ΕΠΕΣ του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της κλήρωσης για μία (1) θέση κοριτσιού για τη Β΄ Γυμνασίου (αύξων αριθμός αίτησης και αρχικά υποψηφίου ως εξής: Όνομα-Επώνυμο-Όνομα πατέρα-Όνομα Μητέρας) που διενεργήθηκε την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:30 στο αίθριο του σχολείου μας παρουσία τριμελούς επιτροπής του ΕΠΕΣ, γονέων/κηδεμόνων και μαθητών/τριών. Οι επιλαχούσες μαθήτριες θα κληθούν να καταλάβουν την κενωθείσα θέση με τη σειρά που ανακοινώνεται εφόσον η κληρωθείσα μαθήτρια δεν συναινέσει στη μετεγγραφή της στο σχολείο μας.

ΚΛΗΡΩΘΕΙΣΑ

Α/Α Αρχικά
182 ΜΔΙΙ

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ

Α/Α Αρχικά
176 ΣΑΣΣ
183 ΜΜΑΑ
179 ΑΤΒΒ
180 ΚΒΠΕ
178 ΜΤΣΧ
181 ΔΓΓΔ
184 ΑΜΛΑ
177 ΛΓΘΕ