Αποτελέσματα κλήρωσης επιλογής μαθητών/ριών για την Α΄ Γυμνασίου σχολικού έτους 2022-2023

Αποτελέσματα κλήρωσης επιλογής μαθητών/ριών για την Α΄ Γυμνασίου σχολικού έτους 2022-2023

Το Επ.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει τους κωδικούς των μαθητών/τριών που κληρώθηκαν και καλούνται να εγγραφούν στην Α΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2022-2023. Παρακαλούνται οι κηδεμόνες τους να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του σχολείου προκειμένου να ενημερωθούν για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν με νεότερη ανακοίνωση.

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ/ΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

037284
039762
042198
061398
086271
094786
102938
124879
142975
168524
169543
174635
238950
273146
278413
278935
280591
326894
346795
347896
348605
371594
395682
397056
403256
410827
425780
426583
429570
432068
450276
450923
478069
486037
513496
531279
531862
569438
594287
604382
605938
710536
725306
725461
735618
743089
792108
804961
807935
810793
892576
952304