Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 2023-2024

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 2023-2024

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας για το σχολικό έτος 2023-2024.