Τελικός πίνακας εισακτέων μαθητών/ριών για την Α΄ Γυμνασίου σχολικού έτους 2022-2023

Τελικός πίνακας εισακτέων μαθητών/ριών για την Α΄ Γυμνασίου σχολικού έτους 2022-2023

Το Επ.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει τον τελικό πίνακα με τους κωδικούς των εισακτέων μαθητών/τριών που εγγράφονται στην Α΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2022-2023.

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ/ΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

037284
039762
042198
061398
086271
094786
102938
124879
142975
168524
169543
174635
238950
273146
278413
278935
280591
326894
346795
347896
348605
371594
395682
397056
403256
410827
425780
426583
429570
432068
450276
450923
478069
486037
513496
531279
531862
569438
604382
605938
695721 710536 725306 725461 735618 743089 792108 804961 807935 810793 892576 952304