Υποψήφιες για θέση κοριτσιού Β΄ Γυμνασίου

Υποψήφιες για θέση κοριτσιού Β΄ Γυμνασίου

Το ΕΠΕΣ του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει τις υποψηφιότητες για μία (1) θέση κοριτσιού με κλήρωση για τη Β΄ Γυμνασίου (αύξων αριθμός αίτησης και αρχικά υποψηφίου ως εξής: Όνομα-Επώνυμο-Όνομα πατέρα-Όνομα Μητέρας). Εάν έχετε λάβει μήνυμα επιβεβαίωσης κατά την υποβολή της αίτησης και δεν βλέπετε τον αύξοντα αριθμό σας με τα ορθά αρχικά, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το σχολείο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προωθώντας το μήνυμα επιβεβαίωσης που έχετε λάβει.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:30 μ.μ. στο αίθριο του σχολείου μας προκειμένου να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες.

Α/Α Αρχικά
176 ΣΑΣΣ
177 ΛΓΘΕ
178 ΜΤΣΧ
179 ΑΤΒΒ
180 ΚΒΠΕ
181 ΔΓΓΔ
182 ΜΔΙΙ
183 ΜΜΑΑ
184 ΑΜΛΑ