Υποβολή αιτήσεων μαθητών για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (2022-2023)

Υποβολή αιτήσεων μαθητών για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (2022-2023)

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην κλήρωση για την επιλογή των μαθητών/τριών που θα εγγραφούν στην Α΄ Τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά το σχολικό έτος 2022-2023 καλούνται να υποβάλουν αίτηση από την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00 μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που είναι διαθέσιμη ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-matheton-kai-mathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia

Η εισαγωγή πενήντα δύο (52) μαθητών/τριών στην Α΄ Τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες να αναγνώσουν με προσοχή τις οδηγίες που είναι διαθέσιμες στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση, να επιδείξουν ιδιαίτερη επιμέλεια κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων τους (όπως αυτά αναγράφονται σε επίσημα έγγραφα όπως ταυτότητα, διαβατήριο, πιστοποιητικό γεννήσεως κλπ.) και να επιβεβαιώσουν τη σωστή επιλογή του σχολείου που τους ενδιαφέρει πριν οριστικοποιήσουν την αίτησή τους.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τη διεύθυνση του σχολείου τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.