Κινητικότητα εκπαιδευτικών και STEAM

Το σχολείο μας ήταν κατά το σχολικό έτος 2022-23 δικαιούχος προγράμματος ERASMUS KA1 με τίτλο «Κινητικότητα Εκπαιδευτικών με συμμετοχή σε Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και τεχνικών στην Εκπαίδευση». Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος ομάδα καθηγητών των φυσικών επιστημών παρακολούθησε σεμινάριο στο Πόρτο με θέμα «Promoting STEAM education through training teachers» από τις 20 έως τις 24 Μαρτίου 2023.

Το σεμινάριο περιλάμβανε εκπαίδευση σε δραστηριότητες και εφαρμογές που αφορούσαν το STEAM.

Πρόσκληση σε Ημερίδα Διάχυσης Σχεδίου Erasmus+ KA1

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σάς προσκαλούν σε Ημερίδα Διάχυσης Σχεδίου Erasmus+ KA1 με τίτλο «Κινητικότητα εκπαιδευτικών με συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη νέων ικανοτάτων και τεχνικών στην εκπαίδευση» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023, και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Πληροφορικής της σχολικής μας μονάδας.

Erasmus+ KA1 στη Βαρκελώνη

Το πενθήμερο Δευτέρα έως Παρασκευή 21-25 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή ομάδας του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με τίτλο «Learning Through Arts & Museums» που διοργανώθηκε από τον φορέα Euromentor. Οι κ. Μαρία Χατζηγιώση, Ευρυδίκη Παπαγιάννη και Βασιλική Λαλακίδου συμμετείχαν σε όλες τις δράσεις του προγράμματος που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην τάξη όσο και στα μουσεία της Βαρκελώνης.

Συγκεκριμένα, η πρώτη μέρα του προγράμματος Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 έλαβε χώρα στην τάξη αρχικά με την παρουσίαση του προγράμματος και δραστηριότητες αλληλογνωριμίας με την υπόλοιπη ομάδα και παρουσίαση των σχολείων. Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώθηκε παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα της χρήσης της τέχνης και των μουσείων ως μαθησιακών εργαλείων.

6η συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ στη Σόφια

Από 11 έως 17 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε η τελευταία προγραμματισμένη συνάντηση στη Σόφια της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ΚΑ2 (2019-1-DE03-KA229-059523_5) με τίτλο “Bildungssysteme in Europa, vomKindergartenbiszumBerufsleben” - «Τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη, από το νηπιαγωγείο έως την επαγγελματική ζωή των νέων», με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών από τις χώρες-εταίρους.

Στόχος της συνάντησης αποτέλεσε η παρουσίαση εργασιών και η ανταλλαγή καλών πρακτικών βάσει της θεματολογίας του προγράμματος· αντικείμενο παρουσίασης ήταν η επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία των νέων μετά τη φοίτηση σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ή σε Επαγγελματικές Σχολές των συνεργαζόμενων χωρών.

5η συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ στην Αττάλεια

Από 14 έως 20 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στην Αττάλεια της Τουρκίας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ΚΑ2 (2019-1-DE03-KA229-059523_5) με τίτλο “Bildungssysteme in Europa, vom Kindergarten bis zum Berufsleben” - «Τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη, από το νηπιαγωγείο έως την επαγγελματική ζωή των νέων», με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών από τις χώρες-εταίρους, και συγκεκριμένα από τη Γερμανία (συντονίστρια), την Αυστρία, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Από το σχολείο μας συμμετείχαν η καθηγήτρια Γερμανικών, κ. Μαρία Χατζηγιώση, η φιλόλογος, κ. Κωνσταντίνα Γακοπούλου και ο Υποδιευθυντής του σχολείου μας, κ. Νικόλαος Γεωργολιός (χημικός). Επίσης συμμετείχαν οι μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου Κυριακή Μαλασίδη, Μαρίνα Γιακουμόγλου και Μαρίνα Κατέβα, οι οποίες φιλοξενήθηκαν από τούρκικες οικογένειες.

Στόχος της συνάντησης αποτέλεσε η παρουσίαση εργασιών και η ανταλλαγή καλών πρακτικών βάσει της θεματολογίας του προγράμματος· αντικείμενο παρουσίασης ήταν η τριτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα η φοίτηση  σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και σε Επαγγελματικές Σχολές της χώρας μας.

Υποκατηγορίες