Κινητικότητα εκπαιδευτικών και STEAM

Κινητικότητα εκπαιδευτικών και STEAM

Το σχολείο μας ήταν κατά το σχολικό έτος 2022-23 δικαιούχος προγράμματος ERASMUS KA1 με τίτλο «Κινητικότητα Εκπαιδευτικών με συμμετοχή σε Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και τεχνικών στην Εκπαίδευση». Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος ομάδα καθηγητών των φυσικών επιστημών παρακολούθησε σεμινάριο στο Πόρτο με θέμα «Promoting STEAM education through training teachers» από τις 20 έως τις 24 Μαρτίου 2023.

Το σεμινάριο περιλάμβανε εκπαίδευση σε δραστηριότητες και εφαρμογές που αφορούσαν το STEAM.