Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας eTwinning

Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας eTwinning

Στο πλαίσιο του μαθήματος των Γερμανικών εκπονήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 Πολιτιστικό Πρόγραμμα eTwinning με τίτλο "Multi-Kulti Theater", στο οποίο συμμετείχαν μαθητές από την Πολωνία και την Ελλάδα με γλώσσα συνεργασίας και επικοινωνίας τη γερμανική.  Το έργο κρίθηκε σύμφωνα με τα έξι κριτήρια από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning και επιβραβεύτηκε αρχικά με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας  και στη συνέχεια με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας. Αυτό σημαίνει πως η εργασία μας, η εργασία των μαθητών και του σχολείου μας έχει αναγνωριστεί στο  υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο μας εμφανίζεται σε έναν ειδικό χώρο της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Πύλης στο https://www.etwinning.net/el/pub/news/news/schools_awarded_europ_ql_2015.htm.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους Multi-Kulti Etwinners!

Η υπεύθυνη καθηγήτρια

Μαρία Χατζηγιώση

Συμμετέχοντα σχολεία:

  • Malgorzata Czech (ΙΔΡΥΤΉΣ)Gimnazjum nr 11, Częstochowa, Πολωνία
  • Ania Zienkiewicz (ΙΔΡΥΤΉΣ) Gimnazjum nr 11, Częstochowa, Πολωνία
  • Μaria Chatzigiossi (ΙΔΡΥΤΉΣ)Protypo Peiramatiko Gymnasio Panepistimiou Makedonias, Thessaloniki, Ελλάδα
  • Βασούλα Μακρή, εμψυχώτρια της θεατρικής ομάδας στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Goethe-Institut Thessaloniki και του Προγράμματος «Σχολεία:  Μαζί  χτίζουμε  το  μέλλον  –Schulen: Partner der Zukunft (PASCH)
  • Twinspace (ηλεκτρονική πλατφόρμα συνεργασίας):
    http://twinspace.etwinning.net/645/home