Υποτροφίες PASCH 2019

Υποτροφίες PASCH 2019

Στο πλαίσιο του προγράμματος PASCH δίδονται κάθε χρόνο υποτροφίες από το Goethe-Institut Thessaloniki σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας με στόχο την καλύτερη εκμάθηση της γλώσσας και τη γνωριμία τους με τη ζωή και την κουλτούρα της Γερμανίας. Επίσης, δίδονται υποτροφίες στην καθηγήτρια Γερμανικών για επιμόρφωση, συνεργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλους καθηγητές Γερμανικών από PASCH-Σχολεία όλου του κόσμου.

Το σχολικό έτος 2018-2019 δόθηκαν τρεις υποτροφίες σε μαθήτριες του σχολείου μας και μία υποτροφία για την καθηγήτρια Γερμανικών. Η επιλογή των μαθητών έγινε μετά από συμμετοχή τους σε διαγωνισμό με θέμα: «Im Jugendkurs - So stelle ich mir das vor!» «Επιθυμίες και προσδοκίες για τα “Jugendkurse” », που όρισε το Goethe-Institut Thessaloniki. Οι εργασίες των μαθητών/-τριών αξιολογήθηκαν από Επιτροπή του Goethe-Institut Thessaloniki. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά δέκα μαθητές/-τριες από την Γ΄ Γυμνασίου, από τους οποίους τελικά πήραν υποτροφία οι τέσσερις.

Οι τρεις πρώτοι υπότροφοι συμμετείχαν στο «Jugendkurs» στο Hinterzarten/Birklehof της Γερμανίας, διάρκειας τριών εβδομάδων, από τις 11/8 έως τις 31/8/2019.

http://blog.pasch-net.de/jugendkurse/categories/14-Hinterzarten

Η τέταρτη υπότροφος συμμετείχε  στην καλοκαιρινή κατασκήνωση γλωσσών «Sommersprachkurs», η οποία οργανώθηκε για τέταρτη χρονιά από το Goethe-Institut Athen και την Ελληνογερμανική Αγωγή στην Αθήνα από τις 4/7 έως τις 14/7/2019 με θέμα “Zeitsprünge” (Άλματα στο μέλλον).

https://blog.goethe.de/jubel/#Zeitspr%C3%BCnge

Τέλος μία υποτροφία δόθηκε στην καθηγήτρια Γερμανικών του σχολείου μας, κυρία Μαρία Χατζηγιώση, για συμμετοχή της σε επιμόρφωση καθηγητών Γερμανικής στο Βερολίνο με θέμα “Jung und kreativ“ («Νέοι και δημιουργικοί») από τις 14/7-27/7/2019.

 

Πιστοποίηση στη Γερμανική Γλώσσα 2018-2019

Οι μαθητές/-τριες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις του Goethe-Institut Thessaloniki στα επίπεδα Α1 και Α2 πιστοποιήθηκαν με επιτυχία.  Το κόστος των εξετάσεων είναι χορηγία του Goethe-Institut Thessaloniki στο πλαίσιο της συμμετοχής του σχολείου μας στο  πρόγραμμα «PASCH-Schulen, Partner der Zukunft» «Σχολεία: Μαζί  χτίζουμε  το  μέλλον».

Συγκεκριμένα:

  • Μάιος 2019: 15 μαθητές/-τριες στο επίπεδο Α1
  • Μάιος 2019: 6 μαθητές/-τριες στο επίπεδο Α2
  • Αύγουστος 2019 στο Jugendkurs στη Γερμανία: 1 υπότροφος στο επίπεδο B1, 1 υπότροφος στο Γ1

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, τις μαθήτριές μας και την καθηγήτρια τους!

Stipendien PASCH 2019

Im Rahmen des Projekts PASCH werden unseren Schülern/-innen jedes Jahr Stipendien vom Goethe-Institut Thessaloniki angeboten. Das Ziel ist die deutsche Sprache intensiver zu lernen und das Leben und die Kultur von Deutschland kennenzulernen. Außerdem wird der Deutschlehrerin ein Stipendium für eine Fortbildung  angeboten, wobei es zum Austausch mit anderen Kollegen aus der ganzen Welt kommt.

Dieses Schuljahr  (2018-2019) haben unsere SchülerInnen vier Stipendien bekommen. Die Auswahl der SchülerInnen erfolgt immer nach einem Wettbewerb, an dem sie teilnehmen sollen, und die Thematik wird vom Goethe-Institut Thessaloniki bestimmt. Dieses Jahr sollten die TeilnehmerInnen ihre Meinung zum Thema “ Im Jugendkurs -  So stelle ich mir das vor!” äußern und eine Litfaßsäule gestalten . Eine Jury vom Goethe-Institut Thessaloniki hat die Arbeiten der SchülerInnen bewertet.

An dem Wettbewerb nahmen 10 Schüler/-innen der 9. Klasse teil.  Die ersten drei Stipendiatinnen haben am Jugendkurs in Hinterzarten/Birklehof in Deutschland teilgenommen, der drei Wochen vom 11.8 bis zum 31.8.2019 gedauert hat.  Die vierte Stipendiatin hat am Sommersprachkurs in Athen mit der Thematik „ Zukunftssprünge“ teilgenommen, der vom Goethe-Institut Athen und der Privatschule “Ellinogermaniki Agogi“ organisiert  wurde und vom 4.7 bis zum 14.7.2019 gedauert hat.

Schließlich hat die Deutschlehrerin, Frau Maria Chatzigiossi,  ein Stipendium für eine Fortbildung mit dem Thema ``Jung und kreativ`` bekommen, die vom 14.7 bis zum 27.7.2019 in Berlin stattgefunden hat. Daran haben DeutschlehrerInnen aus der ganzen Welt teilgenommen.

Was haben die Stipendiatinnen von ihren Erfahrungen erzählt?

K.: “Natürlich würde ich das nochmal machen, weil ich sehr viele tolle Freundschaften geschloßen habe und sehr viele nette Leute aus der ganzen Welt kennengelernt habe. Ich habe vieles erfahren und erlebt und ich bin schlauer und aufgeschlossen geworden. Es war eine der tollsten Erfahrungen meines Lebens!”

M.: „Ich habe so viele Sachen über Deutschland, die anderen Länder und die Kulturen gelernt und ich habe viele Freunde gemacht!“

K.: „Natürlich würde ich noch mal an einem solchen Kurs teilnehmen ,weil dass mir viel Spaß gemacht hat.“

F.: „Die Stipendiaten sollten aufgeschlossen und kreativ sein. Sie sollen keine Angst haben. Sie sollen Geduld haben, weil am Anfang, wenn man keine Freunde dort hat, die Situation schwierig ist, aber später möchte man überhaupt nicht nach Hause gehen.“

 

Zertifikate in der deutschen Sprache

Die folgenden SchülerInnen haben erfolgreich die folgenden Zertifikate in den Niveaus Α1 und Α2 erworben. Die Teilnahme an den Prüfungen hat das Goethe-Institut Thessaloniki im Rahmen des Projekts «PASCH-Schulen, Partner der Zukunft» unterstützt.

  • Mai 2019: 15 SchülerInnen,  Zertifikat Α1
  • Mai 2019: 6 SchülerInnen,  Zertifikat Α2
  • August 2019 im Jugendkurs: 1 Stipendiatin,  Zertifikat B1, 1 Stipendiatin, Zertifikat C1

Wir gratulieren herzlich unseren Schülern und Schülerinnen!