Υποτροφίες PASCH - Καλοκαίρι 2022

Υποτροφίες PASCH - Καλοκαίρι 2022

Στο πλαίσιο του προγράμματος PASCH δόθηκαν και φέτος το καλοκαίρι υποτροφίες από το Goethe-Institut Thessaloniki σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας με στόχο την καλύτερη εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας και την ευαισθητοποίησή τους σε περιβαλλοντικά θέματα.

Συγκεκριμένα δόθηκαν τρεις υποτροφίες στις μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου του σχολείου μας Κυριακή Μ., Μαρίνα Γ. και Μαρίνα Κ. για τη συμμετοχή τους στην καλοκαιρινή κινηματογραφική κατασκήνωση των νέων «3,2,1 ACTION! ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ!» που πραγματοποιήθηκε από 01/07 – 10/07/22, στα Χανιά, στην Κρήτη, σε συνεργασία με το Goethe-Zentrum Chania και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Η επιλογή των μαθητριών έγινε μετά από συμμετοχή τους σε διαγωνισμό και τη δημιουργία βίντεο στη γερμανική γλώσσα, όπου παρουσίασαν:

Α) Τα κίνητρά τους για τη συμμετοχή τους στη καλοκαιρινή κατασκήνωση

Β) Με ποιες ενέργειες θα άλλαζαν θετικά τη ζωή σε ένα νησί, με το βλέμμα στο μέλλον

Γ) Με ποιο σύνθημα θα θέλανε να  ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο

Αναλυτικά περιγράφουν οι μαθήτριες τις εμπειρίες τους με άρθρο τους στο blog του προγράμματος PASCH.

Επίσης δόθηκαν δυο υποτροφίες στις μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου του σχολείου μας Στυλιανή Τ. και Μαρία Μ. για συμμετοχή τους στην ψηφιακή καλοκαιρινή κατασκήνωση των νέων «DIGITALES PASCH-JUGENDCAMP#VISIONEN FÜR DIE ZUKUNFT» «ΟΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», η οποία διήρκεσε 40 ώρες και 2 εβδομάδες, από τις 1/8 έως τις 12/8/2022.

Η επιλογή των μαθητριών έγινε μετά από συμμετοχή τους στο project που εκπονήσαμε στο πλαίσιο του μαθήματος των γερμανικών με θέμα: „Παρουσίαση γερμανικών πόλεων, με τα μάτια των νέων“. Οι μαθήτριες συνεργάστηκαν σε μεικτές ομάδες με μαθητές/-τριες από χώρες της Ευρώπης και επεξεργάστηκαν θέματα στη γερμανική γλώσσα για την βιωσιμότητα και το μέλλον του πλανήτη.

Συγχαρητήρια σε όλες τις μαθήτριες μας για τις υπέροχες εργασίες τους και τη δημιουργική παρουσία τους και συμμετοχή τους στα διαδραστικά και διαθεματικά εργαστήρια.

Υπεύθυνη καθηγήτρια για την προετοιμασία, τη γλωσσική υποστήριξη και τον συντονισμό είναι η κ. Μαρία Χατζηγιώση.

PASCH-STIPENDIEN SOMMER 2022

Im Rahmen des Projekts PASCH wurden unseren Schülern/-innen dieses Jahr fünf Stipendien vom Goethe-Institut Thessaloniki angeboten. Das Ziel ist die deutsche Sprache intensiver zu lernen und sich mit Zukunftsthemen auseinanderzusetzten.

Drei Schülerinnen der 9. Klasse, Kyriaki M., Marina G. und Marina K., haben als Stipendiatinnen am Sommer-Jugendfilmcamp „3,2,1 ACTION! JUNGE FILMEMACHER*INNEN GANZ GROSS!“ teilgenommen. Das Sommer-Jugendfilmcamp fand vom 01.07.-10.07.2022, in Chania, auf der Insel Kreta statt und ist eine Initiative des Goethe-Instituts Griechenland in Kooperation mit dem Goethe-Zentrum Chania und dem Filmfestival Chania.

Die Auswahl der SchülerInnen erfolgte nach einem Wettbewerb, an dem sie mit einem Video teilnahmen und dabei über folgende Themen erzählten:

A) Warum möchtest du an dem Camp teilnehmen?

B) Wie würdest du aktiv werden, um das Leben auf einer Insel mit Blick auf die Zukunft positiv zu verändern?

C) Welches Motto würdest du benutzen, um andere zu sensibilisieren?

Die Schülerinnen beschreiben ihre Erfahrungen im Blog des Programms PASCH.

Zwei Schüler*innen der 9. Klasse, Styliani T. und Maria M., haben am Projekt “Deutsche Städte aus der Sicht junger Menschen”, das im Rahmen des Deutschunterrichts bearbeitet wurde, teilgenommen und haben zwei Stipendien zur Teilnahme am «DIGITALES PASCH-JUGENDCAMP#VISIONEN FÜR DIE ZUKUNFT» gewonnen. Dabei haben sie in international zusammengesetzten Teams Themen über die Nachhaltigkeit und die Zukunft erarbeitet, präsentiert, diskutiert und sich dabei gegenseitig inspiriert. Das hat 40 UE in 2 Wochen gedauert, vom 1/8 bis zum 12/8/2022.

Ich gratuliere allen Stipendiatinnen für ihre wunderbare Arbeit und ihre kreative Präsenz und Teilnahme an den interaktiven und interdisziplinären Workshops.

Verantwortliche Lehrerin für Vorbereitung, Sprachförderung und Koordination ist Frau Maria Chatzigiossi.