Προσωπικό σχολικού έτους 2023-2024

Το προσωπικό του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2023-2024 έχει όπως φαίνεται στην παρακάτω κατάσταση, η οποία θα ενημερώνεται όποτε προκύπτουν αλλαγές.

 • Γλαμπεδάκης Ευτύχιος, Διευθυντής (ΠΕ86-Πληροφορικής)
 • Γεωργολιός Νικόλαος, Υποδιευθυντής (ΠΕ04.02-Χημικός)
 • Βασιλειάδου Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός (ΠΕ03-Μαθηματικός)
 • Γιαγκούλης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός (ΠΕ86-Πληροφορικής)
 • Ζαρκογιάννη Ευανθία, Εκπαιδευτικός (ΠΕ02-Φιλόλογος)
 • Θεοδωρίδου Ελπίδα, Εκπαιδευτικός (ΠΕ02-Φιλόλογος)
 • Καλογιαννάκη Χρυσάνθη, Εκπαιδευτικός (ΠΕ02.50-Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής)
 • Μανάρας Νικόλαος, Εκπαιδευτικός (ΠΕ03-Μαθηματικός)
 • Ματσιώρη Άννα, Εκπαιδευτικός (ΠΕ09-Οικονομολόγος)
 • Μαυρογεωργιάδης Ευθύμιος, Εκπαιδευτικός (ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας)
 • Μπλέκας Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός (ΠΕ04.01-Φυσικός)
 • Μπουχούρη Στεφανία, ΕΕΠ (ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών)
 • Νεράντζης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός (ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής)
 • Ξανθοπούλου Δέσποινα, Εκπαιδευτικός (ΠΕ02-Φιλόλογος)
 • Παναγιωτίδης Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός (ΠΕ01-Θεολόγος)
 • Παπαγιάννη Ευρυδίκη, Εκπαιδευτικός (ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας)
 • Παπαδόπουλος Λάζαρος, Εκπαιδευτικός (ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων)
 • Παπαδόπουλος Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός (ΠΕ02-Φιλόλογος)
 • Παπαθωμά Καλλιόπη, Εκπαιδευτικός (ΠΕ84-Ηλεκτρονικός)
 • Πουρλιάκα Αθηνά, Εκπαιδευτικός (ΠΕ03.50-Μαθηματικός Ειδικής Αγωγής)
 • Τσιλίκη Ζωή (ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης)
 • Χατζηγιώση Μαρία, Εκπαιδευτικός (ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας)
 • Λαμπριανίδου Βέρα, Καθαρίστρια
 • Παπαδοπούλου Χριστίνα, Καθαρίστρια