Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης σχολικού έτους 2022-2023

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης σχολικού έτους 2022-2023

Σε εφαρμογή του άρθρου 5 της ΥΑ 108906/ΓΔ4/07-09-2021 (ΦΕΚ 4189Β´/10-9-2021) το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας δημοσιεύει συνοπτική έκδοση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης σχολικού έτους 2022-2023 σε συνημμένο αρχείο.